ПАНЕЛЬ ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування лабораторного дослідження                                               Ціна      Термін

                                                                                                                             (грн.)   (роб. день)
Пакет №17.02."Передопераційна підготовка (малий)" (ЗАК, ЗАМ, група крові+резус фактор, РМП, глюкоза крові, HbsAg, anti-HCV, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген) 1880 3
Пакет №17.03."Передопераційна підготовка (повний)" (ЗАК, ЗАМ, група крові+резус фактор, білок загальний, білірубін фракційно, глюкоза крові, амілаза, креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, ЛФ, РМП, HbsAg, anti - HCV , ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген) 2770 3
АНАЛІЗ КРОВІ    
Аналіз крові (16 параметрів) з підрахунком лейкоформули на гематол. аналізаторі
Антитіла антирезусні 
Гематокрит
Гемоглобін, (HGB)
Група крові + Резус-фактор
170

400
50
50
300
1

1
1
1
1
Загальний клінічний аналіз крові 220 1
Ретикулоцити 170 1
АНАЛІЗ СЕЧІ    
Аналіз сечі за Зимницьким 130 1
Аналіз сечі за Нечипоренком 130 1
Загальний аналіз сечі 160 1
АНАЛІЗ КАЛУ    
Аналіз калу на гельмінти та найпростіші 150 1
Дослідження калу (копрограма) 190 2
Дослідження калу на приховану кров 190 1
Кальпротектін і лактоферин (якісне визначення) 600 1