ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування лабораторного дослідження                                               Ціна      Термін

                                                                                                                             (грн.)   (роб. день)
Пакет №16.01."Білкові фракції"
Пакет №16.02."Білковий обмін" (білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, креатинін, сечовина, сечова кислота)
80

675


1
Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза) 1675 1
Пакет №16.05."Біохімічне дослідження крові" (глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін фракційно, СРБ, холестерин) 1170 1
Пакет №16.08."Діагностика остеопорозу" (25-ОН вітамін D, кальцій, кальцій іонізований, магній, фосфор, креатинін) 940 1
Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) 490 1
Пакет №16.11."Контроль гомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, Фолієва кислота, Вітамін В12) 820 1
Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) 435 1
Пакет №16.13."Мінеральний обмін" (кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди) 855 1
Пакет №16.14."Нейровітаміни" (В1, В2, В3, В6, В9, В12) 1365 1
Пакет №16.15."Обмін кальцію" (кальцій, кальцій іонізований, фосфор, білок загальний) 445 4
Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій) 1135 1
Пакет №16.21."Ниркові проби (повний)" (білок загальний, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, хлориди) 765 1
Пакет №16.22."Ниркові проби" (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) 310 1
Пакет №16.24."Функціональний стан підшлункової залози (малий)" (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза) 324 1
Пакет №16.25."Цереброваскулярний" (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген, магній, калій, кальцій) 1085 1
Пакет №16.28."Діагностіка анемії "(феритин, ЗЗЗС, вітамін В9, вітамін В12, ЗАК, залізо, кальцій, фосфор) 1245 1
Пакет №16.29."Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки" (ЗЗЗС, Залізо,% насичення трансферину залізом) 180 1
Пакет №16.30. "Латентна залізов`язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС)"
Пакет №16.31."Печінкові проби (малий)" (ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ)
180

615
1
Пакет №16.32."Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,Білірубін фракційно,Загальний білок,Альбумін,Тимолова проба) 900 1
Пакет №16.33."Печінковий" (Білірубін фракційно,Сечовина,Тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) 800 1
Пакет №16.37." Мікроелементи" (калій, магній, цинк, селен)Пакет №18.02." Діагностика гіперпаратиреозу"(25-ОН вітамін D, ПТГ, Лужна фосфатаза , Са++)
КЛІНІЧНА ХІМІЯ
1125
865
 
23
1
 
C - реактивний білок (СРБ, кількісно)  130 1
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)  120 1
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)  120 1
Альбумін  90 1
Альфа-амілаза (діастаза)  90 1
Антистрептолізин - О (АСЛО, кількісно)  120 1
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)  120 1
Білірубін загальний
Білірубін фракційно
 100
 200
1
1
Білірубін прямий
Білок загальний
100 
120
1
1
Калій (К)  100 1
Кальцій (Са)  100 1
Кальцій іонізований (Са++) 170 4
Креатинін  120 1
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)  100 1
Лактат (молочна кислота) 140 1
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)  100 1
Ліпаза 120 1
Лужна фосфатаза  120 1
Магній (Mg)  100 1
Мідь (Cu) 150 1
Натрій (Na+)  100 1
Панкреатична еластаза (матеріал - кал)
Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно)
700 
120
3
1
Селен (Se)
Серомукоїди
950 
100
23
3
Сечова кислота (в сироватці)  120 1
Сечовина (в сироватці)  100 1
Сіалові кислоти  100 3
Тимолова проба  100 1
ФіброМакс (Холестерин. Глюкоза, Білорубін заг, ГГТ, Гаптоглобін, Тригліцериди, АЛТ, АСТ, Апо А1, а-2-макроглобулін)
ФіброТест (Білорубін заг, ГГТ, Гаптоглобін, АЛТ, Апо А1, а-2-макроглобулін)
Фосфор (Р)
4500 

2900

100
10

10

1
Хлориди (Cl־)  100 1
Цинк (Zn)  100 1
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ    
Тригліцериди  120 1
Холестерин  120 1
Холестерин (ЛПВЩ)  120 1
Холестерин (ЛПНЩ)  120 1
ВІТАМІНИ    
Вітамін А (ретинол) 250 5
Вітамін В1 (тіамін) 250 5
Вітамін В12 (ціанокобаламін) 250 1
Вітамін В2 (рибофлавін) 250 5
Вітамін В3 (нікотинова кислота) 250 5
Вітамін В6 (піридоксин) 250 5
Вітамін Е (токоферол) 250 5
Вітамін С (аскорбінова кислота) 250 5
Фолієва кислота (вітамін В9) 260 1
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ    
Залізо(Fe) 100 1
Трансферин 180 1
Феритин 250 1
ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ    
D-дімер (кількісний) 200 1
Агрегація тромбоцитів
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
200
120
1
1
Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ) 160 1
Тромбіновий час (ТЧ) 120 1
Фібриноген (фібрин плазми) 135 1