ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування лабораторного дослідження                                               Ціна      Термін

                                                                                                                             (грн.)   (роб. день)
Пакет №16.02."Білковий обмін" (білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, креатинін, сечовина, сечова кислота) 345 1
Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза) 860 1
Пакет №16.05."Біохімічне дослідження крові" (глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін фракційно, СРБ, холестерин) 580 1
Пакет №16.08."Діагностика остеопорозу" (25-ОН вітамін D, кальцій, кальцій іонізований, магній, фосфор, креатинін) 700 4
Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) 275 1
Пакет №16.11."Контроль гомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, Фолієва кислота, Вітамін В12) 585 1
Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) 224 1
Пакет №16.13."Мінеральний обмін" (кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди) 540 1
Пакет №16.14."Нейровітаміни" (В1, В2, В3, В6, В9, В12) 915 5
Пакет №16.15."Обмін кальцію" (кальцій, кальцій іонізований, фосфор, білок загальний) 275 4
Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій) 580 1
Пакет №16.21."Ниркові проби (повний)" (білок загальний, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, хлориди) 450 1
Пакет №16.22."Ниркові проби" (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) 170 1
Пакет №16.24."Функціональний стан підшлункової залози (малий)" (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза) 210 1
Пакет №16.25."Цереброваскулярний" (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген, магній, калій, кальцій) 600 1
Пакет №16.28."Діагностіка анемії "(феритин, ЗЗЗС, вітамін В9, вітамін В12, ЗАК, залізо, кальцій, фосфор) 740 1
Пакет №16.29."Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки" (ЗЗЗС, Залізо,% насичення трансферину залізом) 115 1
Пакет №16.31."Печінкові проби (малий)" (ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ) 290 1
Пакет №16.32."Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,Білірубін фракційно,Загальний білок,Альбумін,Тимолова проба) 460 1
Пакет №16.33."Печінковий" (Білірубін фракційно,Сечовина,Тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) 400 1
КЛІНІЧНА ХІМІЯ    
C - реактивний білок (СРБ, кількісно)  70 1
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)  70 1
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)  70 1
Альбумін  70 1
Альфа-амілаза (діастаза)  80 1
Антистрептолізин - О (АСЛО, кількісно)  80 1
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)  70 1
Білірубін фракційно  80 1
Білок загальний  70 1
Гаптоглобін 100 1
Глікозаміноглікани (фракції) 170 6
Калій (К)  70 1
Кальцій (Са)  70 1
Кальцій іонізований (Са++) 130 4
Креатинін  70 1
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)  70 1
Лактат (молочна кислота) 110 1
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)  70 1
Ліпаза 100 1
Лужна фосфатаза  70 1
Магній (Mg)  70 1
Мідь (Cu) 100 1
Натрій (Na+)  70 1
Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно)  80 1
Серомукоїди  90 4
Сечова кислота (в сироватці)  70 1
Сечовина (в сироватці)  70 1
Сіалові кислоти  70 4
Тимолова проба  70 1
Фосфор (Р)  70 1
Хлориди (Cl־)  70 1
Цинк (Zn)  80 1
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ    
Тригліцериди  70 1
Холестерин  70 1
Холестерин (ЛПВЩ)  70 1
Холестерин (ЛПНЩ)  70 1
ВІТАМІНИ    
Вітамін А (ретинол) 190 5
Вітамін В1 (тіамін) 190 5
Вітамін В12 (ціанокобаламін) 190 1
Вітамін В2 (рибофлавін) 190 5
Вітамін В3 (нікотинова кислота) 190 5
Вітамін В6 (піридоксин) 190 5
Вітамін Е (токоферол) 190 5
Вітамін С (аскорбінова кислота) 190 5
Фолієва кислота (вітамін В9) 190 1
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ    
Залізо(Fe)  70 1
Трансферин 150 1
Феритин 160 1
ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ    
D-дімер (кількісний) 190 1
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)  80 1
Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ)  80 1
Тромбіновий час (ТЧ)  80 1
Фібриноген (фібрин плазми) 100 1