КАРДІО - РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

Найменування лабораторного дослідження                                               Ціна      Термін

                                                                                                                             (грн.)   (роб. день)
Гомоцистеін 400 1
Креатинфосфокіназа МВ-фракція (діагностика інфаркту міокарда) 200 1
Тропонін-І
Цитокін (Інтерлейкін-6)
230
1000
1
1
Пакет №12.01."Кардіоваскулярний ризик (малий)" (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, Глюкоза, Калій, Натрій, хлор, СРБ, Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ ЛПДНЩ, Коеф. атерогенності) 1350 1
Пакет №12.03."Кардіоваскулярний ризик (повний)" (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, АЛТ, АСТ, гомоцистеїн, калій, КФК, ЛДГ, ТГ, хлориди, натрій) 1575 1
Пакет №12.04."Ревмопроби (малий)" (АСЛО, РФ, СРБ, білок загальний, сечова кислота) 549 1
Пакет №12.06."Ревмопроби з антинуклеарними антитілами" (АСЛО, РФ, СРБ, антинуклеарні АТ) 720 2
Пакет №12.07."Ревмопроби з анті-ССР" (АСЛО, РФ, СРБ, А-ССР) 740 1
Пакет №12.08."Ревмопроби з антитілами до цитрулінованого віментину" (АСЛО, РФ, СРБ, АТ до цітрул. віментину) 830 4
Пакет №12.09."Ревмопроби" (АСЛО, РФ, СРБ) 340 1
Пакет №12.10."Ревмопроби" (СРБ, РФ, сечова кислота)
Пакет №12.11."Суглобовий" (АСЛО, сечова кислота, СРБ, РФ, антитіла IgG до хламідії)
333
640
1
2