АУТОІМУННА ПАНЕЛЬ

Найменування лабораторного дослідження                                               Ціна      Термін

                                                                                                                             (грн.)   (роб. день)
Антитіла IgA до гліадину (целіакія) 200 8
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази (целіакія) 200 9
Антитіла IgG до β-2-глікопротеїду 1 (антифосфоліпідний синдром) 350 8
Антитіла IgG до гліадіну (целіакія) 200 8
Антитіла IgG до кардіоліпіну (антифосфоліпідний синдром) 200 8
Антитіла IgG до модифікованого цитрульованого віментину (MCV) 400 8
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази (целіакія) 200 9
Антитіла IgG до фосфоліпідів 270 8
Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP) 390 1
Антитіла IgM до β-2-глікопротеїду 1 (антифосфоліпідний синдром) 300 8
Антитіла IgM до кардіоліпіну (антифосфоліпідний синдром) 240 8
Антитіла IgM до фосфоліпідів 270 8
Антитіла антимікросомальні (АМСт) 270 4
Антитіла антинуклеарні (діагностика аутоімунних захворювань) (ANA) 270 6
Вовчаковий антикоагулянт (антифосфоліпідний синдром) (АФС) 200 1
Імуноглобулін A (IgA, сироватка) 140 8
Імуноглобулін G (IgG, сироватка) 140 8
Імуноглобулін M (IgM, сироватка) 140 8
ПЛР. HLA-B27 (хвороба Бехтєрєва) 250 4
Розгорнутий імунний статус 350 6
СЧВ (LE-клітини) 100 2
Цитокін (Інтерлейкін-4) 250 8
Пакет №08.21."Діагностика інфекційного мононуклеозу (повний)" (мононуклеари, IgG і IgМ до anti-EBV-VCA, anti-EBV-NA-IgG) 530 3
Пакет №11.01."Антифосфоліпідний синдром" (вовчаковий антикоагулянт, АТ IgМ і IgG до фосфоліпідів, β-2-глікопротеїдів) 1115 8
Пакет №11.02."Гуморальний імунітет" (IgA, IgM, IgG, IgE) 480 8
Пакет №11.04."Твій імунітет" (розгорнутий імунний статус, сироватковий IgE, цитокін (Інтерлейіин-4), цитокін (Інтерлейкін-6)) 785 8
Пакет №11.05."Тромбофілія" (Гомоцистеїн, Вовчаковий антикоагулянт, АТ IgG до кардіоліпіну, β-2-глікопротеїд I) 880 8